På den första nationella biobankskonferensen i Göteborg i februari presenterades förslag för en enklare och tydligare biobankslag.

Johanna Adami, regeringens utredare av reglering av biobanker, medverkade i konferensen och presenterade där sex preliminära steg för en enklare lagstiftning.

Ett delbetänkande ska presenteras senast den 1 maj och slutbetänkandet ska lämnas till regeringen den 31 december 2017. De preliminära förslagen innehåller bl.a. förtydligande av samtyckesreglerna, tydligare och enklare regler för förvaring av vävnadsprov utomlands samt undantag för prover. Läs mer i nedanstående intervju med Johanna Adami.

http://www.life-time.se/forskning/sex-forslag-for-enklare-biobankslag/