I budgetpropositionen för 2017 satsar regeringen på biobanker.

Vetenskapsrådet forskningsanslag beräknas öka med 30 mkr för biobanker och register för 2018. Detta anslag ökar med 10 mkr både 2019 och 2020. Mer information finns på SKL:s webbplats.