Etikprövningsmyndigheten inför nytt ansöknings- och ärendehanteringssystem den 4 oktober 2021.

Det nya systemet heter Ethix och målet är att det ska vara ett användarvänligt system med ett digitalt flöde genom hela ansökningsprocessen, från ifyllande av formulär/dokument till elektronisk signering och mottagande av beslut. Mer information om systemet finns på Etikprövningsmyndighetens webbplats (www.etikprovning.se).

Bytet av system innebär att det inte kommer att vara möjligt att skicka in etikansökningar från den 23 september fram till att systemet öppnar den 4 oktober kl 09.00. Ändringen av system påverkar inte informationen som anges i etikansökan (den kommer vara densamma), däremot ska formuläret i Ethix vara mer utvecklat så att det anpassar sig till den information som anges. Det är möjligt att göra ett utkast till ansökan i nuvarande blanketter och sedan återanvända dessa formuleringar i det nya formuläret.