Snart är det elektroniska samtycket för att delta i kliniska studier klart och möjligt för fler att använda!

Här kommer du att finna information om både när det elektroniska samtycket finns tillgängligt och hur du ska göra för att få tillgång.