Etikprövningsmyndigheten (EPM) kommer framöver att förturshantera etikansökningar rörande forskning om covid-19. Mer information om hantering finns på EPM:s webbplats.

Det finns även information om hanteringen vid pågående studier och ändringsansökningar. Forskning om covid-19 är mycket angelägen och av stor betydelse för folkhälsan och därför har samtliga regioners biobanker gemensamt beslutat att biobanksansökningar med anknytning till covid-19 ska prioriteras den närmaste tiden. Läs mer på Biobank Sverige.