Etikprövningsmyndigheten inför ett nytt ärendehanteringssystem för etikansökningar då det nuvarande systemet Prisma inte givit det stöd som behövts för verksamheten.

Prisma kommer att stängas den 27 september. Ett nytt system upphandlas och tills det nya systemet är på plats kommer en övergångslösning att användas (från och med den 7 oktober).

Mer information finns på EPM:s webbplats: https://etikprovningsmyndigheten.se/etikprovningsmyndigheten-infor-nytt-arendehanteringssystem/