Den 1 januari 2019 infördes en ny undantagsregel i Biobankslagen (1 kap, 3 §, 4 stycket Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.) gällande prov som tas för forskning men som inte ska sparas i biobank.

Förändringen sker med anledning av anpassning av svensk lagstiftning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar. Undantagsregeln innebär att biobankslagen inte gäller för prov som är avsedda för forskning och som analyseras inom sex månader efter provtagningstillfället och förstörs omedelbart efter analysen. Båda villkoren måste vara uppfyllda.

Läs mer i Biobanks Sveriges dokument (K8 Forskningsprov som inte omfattas av biobankslagen): http://biobanksverige.se/wp-content/uploads/k8-forskningsprov-som-inte-omfattas-av-biobankslagen.pdf