Nu finns en tjänstekarta för biobanksservice på Biobanks Sveriges webbplats.

I tjänstekartan finns information om vilka stödfunktioner som finns samt kontaktuppgifter. Både regulatoriskt och operativt stöd erbjuds på flera platser i Sverige.

Tjänstekartan hittar du här: http://biobanksverige.se/forskning/tjanstekarta/