Den 26-27 mars 2019 är det dags för den andra nationella biobankskonferensen i Göteborg. Konferensen arrangeras på Svenska Mässan och riktar sig till forskare, personal från hälso- och sjukvården, akademi och industri som arbetar inom eller intresserar sig för biobanksområdet.

Programmet tar upp den nationella forskningsinfrastrukturen Biobank Sverige, innovationer inom biobanksområdet, lagar och regler som påverkar biobanksområdet och mycket mer. Anmäl dig senast den 15 januari för reducerat pris.

Mer information samt program finns på konferensen webbplats: http://biobanksverige.se/nationellbiobankskonferens/