Slutbetänkandet av Utredningen om reglering av biobanker har nu överlämnats till socialminister Annika Strandhäll. 

Läs mer i regeringens pressmeddelande: 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/utredning-foreslar-nationellt-biobanksregister/

Läs hela utredningen här nedan, SOU 2018:4 Framtidens biobanker, samt på Biobank Sverige

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2018/01/sou-20184/