Film om sjukvårdsintegrerad biobankningSe film om sjukvårdsintegrerad biobankning

Se filmen om hur sjukvårdsintegrerad biobankning fungerar och följ provets resa från provtagning till nedfrysning.
Filmen visar hur sjukvårdsintegrerad biobankning går till, dvs insamling av prover för forskning via rutinsjukvården. Uppsala Biobank erbjuder sedan juni 2011 en sjukvårdsintegrerad biobanksservice och provhantering i samarbete med Klinisk kemi och farmakologi (KKF) på akademiska sjukhuset. Det är ett säkert, effektivt och resursbesparande sätt för insamling och lagring som också uppfyller biobankslagens krav på spårbarhet. 

 

Du kan välja att visa texning på svenska eller engelska i spelaren. 

 

Uppsala BioLab

Ett av våra uppdrag är att utföra tjänster och service för att främja forskning och utveckling baserat på biobanksprov. I linje med detta erbjuder vi information, rådgivning, provhantering, fryslokaler och IT service (UBITS).