Den 8:e december 2017 flyttar vi till nya och bättre anpassade lokaler och kommer dessutom att sitta närmare UCR Laboratory och resten av UCR.

Med anledning av flytten kan det vara svårare att komma i kontakt med oss under december månad. Vi hoppas att ni har förståelse för detta och ber er lämna meddelande via våra funktionsadresser så återkommer vi snarast möjligt.

Uppsala Biobank:            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
UBITS (IT-ärenden):      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
UCR Laboratory:           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
UCR:                               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Varför flyttar vi?

Uppsala Biobank är organisatoriskt knutet till UCR och tillsammans har vi en unik och bred kompetens inom biobankning, kliniska studier, kvalitetsregister, utveckling och laboratorieverksamhet.

Hubben, som byggs av Vasakronan, är tänkt att vara en mötesplats och ett kunskapsnav för alla kompetenser i Uppsala Science Park. Du kan läsa mer om projektet här.

Även Klinisk mikrobiologi (KMB), Kliniskt träningscentrum (KTC) och Uppsala Innovation Centre (UIC) med flera kommer att sitta i Hubben.

Vi på Uppsala Biobank ser flytten som ett steg på vägen i vår ambition att utveckla vår verksamhet och kunna erbjuda ännu bättre service och tjänster inom ramarna för vårt myndighetsuppdrag. Med Hubben får vi en modern och flexibel arbetsmiljö som möjliggör mer samverkan och tätare dialoger så att medarbetare får bättre förutsättningar att möta varandra i vardagen.

Flytten innebär också att vi kommer att installera en ny automatiserad frys i Hubben som ersätter vår förra. Närheten som Hubben medför till automatfrys och labbpersonal kommer att innebära betydligt snabbare internkommunikation och därmed effektivare processer, vilket också i slutändan kommer att gynna våra kunder.

Från och med den 8:e december gäller nedanstående adressuppgifter. I övrigt är alla e-postadresser och telefonnummer desamma. Notera att även postnumret är ändrat!

 

Postadress
Uppsala Biobank
Dag Hammarskjölds väg 38, 5 tr
UCR, Uppsala Science Park, Hubben
751 85 UPPSALA

 

Internpostadress
Uppsala Biobank/Dag H 38